Vanaf morgen (2 juni 2020) zullen er vooralsnog 2 groepen geopend gaan worden.

De dinsdagochtend zoals te doen gebruikelijk bij mij op de thuislocatie.
En de donderdagavond groep Leger des Heils op de Kooikerweg 10.

Een en ander zal zich afspelen volgens de richtlijnen van het RIVM